Provozovatel: H.P. 36 s.r.o., Poříčí 2465/28, 678 01 Blansko, IČ: 05052955, info@hp36.cz

OPRAVY PORUCH PLYNU BRNO


cítíte ve svém bytě, domě, bytovém domě či provozovně unikající PLYN??? Neváhejte ani okamžik a VOLEJTE naši NONSTOP LINKU. Havárie plynovodního potrubí, rozvodů plynu v objektech anebo havárie plynoinstalací v Brně a okolí vyžadují okamžitý zásah výjezdové jednotky dobře vybavených specialistů - plynařů. Poruchy plynu mohou mít za následek vznik požáru nebo výbuchu již od malé jiskřičky způsobené např. elektrickým výbojem či doutnající cigeretou.

HOTline: +420 606 99 00 99

Zajistíme Vám okamžitý výjezd našeho vyškoleného servisního týmu plynařů na nahlášené místo havárie plynu či plynoinstalace v Brně a okolí vybaveným zásahovým vozidlem, uzavření přívodu plynu k poškozenému místu, rychlou opravu porušeného plynovodu nebo plynoinstalace.V případě nutnosti pak v následujících dnech provede plynoinstalatér komplexní prohlídku poškozeného místa a následně veškeré instalatérské práce, které povedou k uvedení poškozené plynoinstalace do bezpečného a plně funkčního stavu včetně revizní zprávy plynu.

FÉROVÁ CENA

Odbornost našich techniků, flexibilní a rychlý přístup, nonstop služba 24hodin/7dní v týdnu něco stojí. Naše ceny jsou pevné a konečné. V ceně není zahrnut potřebný materiál. Veškeré ceny a příplatky za NOČNÍ HAVARIJNÍ SLUŽBU najdete v našem CENÍKU.

Příjezd V DEN nahlášení poruchy

V případě potřeby jsme schopni rychle reagovat a na místě havárie PLYNU v Brně a okolí budeme velmi rychle od nahlášení poruchy na našem tel. čísle +420 606 99 00 99. Pokud výjezd není okamžitý, jste našimi techniky instruováni pro zajištění místa poruchy do doby příjezdu.

NEZAPOMEŇTE,
ŽE PRADIDELNÁ REVIZE PLYNU A PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ DOMÁCNOSTI ČI PROVOZOVNY A ČASTOKRÁT TAK PŘEDCHÁZÍTE SAMOTNÝM HAVÁRIÍM.


Hlášené havárie

Plánované odstávky