Provozovatel: H.P. 36 s.r.o., Poříčí 2465/28, 678 01 Blansko, IČ: 05052955, info@hp36.cz

REVIZE ELEKTRO


Revizní zpráva elektroinstalace, hromosvodu, elektrospotřebičů, elektronářadí či elektrických strojů a zařízení jsou nutnou součástí každého domu, bytu, kanceláře, provozovny či výrobních a skladovacích prostor. Tyto revize je nutné periodicky opakovat podle legislativních požadavků české republiky. V případě že objekt nemá platnou revizní zprávu NENÍ ZPŮSOBILÝ PROVOZU pro kterou je určen a v případě poškození majektu či zdraví osob elektrorozvody či elektrickým zařízením, nese veškerou odpovědnost majitel takového objektu.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ, NA JEDNOM TELEFONÍM ČÍSLE
HOTline: +420 606 99 00 99

Hlavní důvody proč provádět revizi jsou, možné odvrácení poškození zdraví, bohužel často i s následkem smrti. Zabránění poškození, či úplného zničení majetku el. zařízením nebo statickou elektřinou. V případě škodné události pojišťovna požaduje splnění všech zákonných podmínek. Pokud není platný doklad o provedené revizi, může dojít jak ke krácení pojistného plnění, tak k celkovému neproplacení pokud je zjištěna závada na straně provozovatele a v případě dalších škod i k postihu provozovatele/majitele elektrického zařízení či objektu.

PROTO NEODKLÁDEJTE TUTO POVINNOST NA POZDĚJI!

Každý materiál stárne, každý spotřebič, přístroj či stavba se opotřebovává. Revize jsou vyžadovány pravidelně, dle norem v individuálních časových termínech – lhůtách, vždy vztažené k danému typu spotřebiče, objektu či stavbě při daném typu užívání (soukromé, pracovní, veřejné apod.). Termíny revizí Vám rádi zdělíme, neváhejte nás kontaktovat.

REVIZE JE PRVNÍM Z POŽADOVANÝCH DOKLADŮ, KTERÉ JSOU V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ ČI MAJETKU VYŽADOVÁNY KONTROLORY INSPEKCE PRÁCE, POLICIÍ ČI POJIŠŤOVNOU. V PŘÍPADĚ, ŽE OBJEKT NEMÁ PLATNOU REVIZNÍ ZPRÁVU A ŠKODA NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU JE ZPŮSOBENA PŮSOBENÍM ELEKTRICKÉHO PROUDU, VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU NESE MAJITEL OBJEKTU!!!!!!!