Provozovatel: H.P. 36 s.r.o., Poříčí 2465/28, 678 01 Blansko, IČ: 05052955, info@hp36.cz

REVIZE PLYNU BRNO


Povinnost provozovatelů plynových zařízení a plynoinstalací zajišťovat v pravidelných lhůtách periodické kontroly a revize je stanovena vyhláškou č. 85/1978 Sb. Zatímco kontroly plynových zařízení může (a musí) provádět sám provozovatel objektu anebo jím pověřená osoba, revize plynových zařízení je oprávněn provádět jen certifikovaný revizní technik v oboru plyn.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ, NA JEDNOM TELEFONÍM ČÍSLE
HOTline: +420 606 99 00 99

Provoz plynoinstalací, plynových spotřebičů a dalších plynových zařízení bez pravidelných kontrol a revizí je nejen v rozporu s platnými předpisy a zákony, ale ohrožuje vážným způsobem majetek a zdraví osob. Zemní plyn v případě úniku závadou v plynoinstalaci nebo plynových zařízeních se stává výbušnou látkou, která v případě vznícení obvykle způsobí škody značného rozsahu a v horším případě i smrt nebo zranění obyvatel. V žádném případě se tedy nedoporučuje zanedbávat povinnost provádění pravidelných revizí a prohlídek.

PROTO NEODKLÁDEJTE TUTO POVINNOST NA POZDĚJI!

Každý materiál stárne, každý spotřebič, přístroj či stavba se opotřebovává. Revize jsou vyžadovány pravidelně, dle norem v individuálních časových termínech – lhůtách, vždy vztažené k danému typu spotřebiče, objektu či stavbě při daném typu užívání (soukromé, pracovní, veřejné apod.). Termíny revizí Vám rádi zdělíme, neváhejte nás kontaktovat.

REVIZE JE PRVNÍM Z POŽADOVANÝCH DOKLADŮ, KTERÉ JSOU V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ ČI MAJETKU VYŽADOVÁNY KONTROLORY INSPEKCE PRÁCE, POLICIÍ ČI POJIŠŤOVNOU. V PŘÍPADĚ, ŽE OBJEKT NEMÁ PLATNOU REVIZNÍ ZPRÁVU A ŠKODA NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU JE ZPŮSOBENA PŮSOBENÍM ELEKTRICKÉHO PROUDU, VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU NESE MAJITEL OBJEKTU!!!!!!!